Công ty TNHH. là nhà sản xuất chất ổn định nhiệt PVC chuyên nghiệp, Huike chủ yếu sản xuất chất ổn định Ca-kẽm, chất ổn định hợp chất PVC và cung cấp các dịch vụ một cửa, bao gồm chất bôi trơn PVC, chất hỗ trợ xử lý PVC, chất điều chỉnh tác động PVC, Canxi stearat và kẽm stearat. Ứng dụng: Ống nhựa PVC, hồ sơ, tấm, dây và cáp, sản phẩm trong suốt, sản phẩm mềm, sản phẩm phun, sản phẩm tạo bọt, v.v. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi.